Warunki i zasady korzystania ze sklepu savethevinyl.co.uk

  1. Dane osobowe klientów.
   Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, Save The Vinyl Ltd. zobowiązuje się do zapewnienia stosownych zabezpieczeń chroniących przed ujawnieniem danych kontrahentów. 
   Do środków tych należą między innymi: Przekazanie obsługi płatności elektronicznych uznanemu, wiarygodnemu  partnerowi (serwis PayPal lub Sagepay) szyfrowane połączenie SSL podczas transakcji zakupu szyfrowanie haseł klienta, okresowy audyt zabezpieczeń i aktualizacja komponentów sklepu dla zachowania stosownego poziomu bezpieczeństwa.
    
  2. Zasady zakupów
  3. Uwaga dla firm:

   Faktury proforma, wystawiane są na wyraźne życzenie kupującego i nalezy ten fakt zaznaczyć w komentarzu do zamówienia. Nasz handlowiec niezwłocznie wyśle dokument w postaci elektronicznej.

   Aby dokonać zakupu należy przesłać umieszczony w "Twoim koszyku" poprawnie wypełniony formularz zamówienia. W ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzimy mailem jego przyjęcie.
   Prosimy o podawanie aktualnych numerów telefonów (najlepiej telefonu komórkowego) w celu ewentualnej weryfikacji zamówienia.
    
  4. Realizacja zamówień
   Standardowy termin dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych od chwili weryfikacji zamówienia (najczęściej 1-3 dni roboczych). Towary o zmiennej lub utrudnionej dostępności - z racji konieczności zamówienia u producenta / dystrybutora, mogą być dostarczone w terminie do 14 dni. W takim przypadku klient zostanie powiadomiony osobnym e-mailem lub telefonicznie.
    
  5. Zwroty Towaru
   Zakupiony, niezniszczony towar można zwrócić w terminie 10 dni od daty jego dostarczenia bez podania przyczyny.  W miarę możliwości do zwracanego towaru należy dołączyć oryginalny dokument zakupu.
   W przypadku zwrotu towaru, do którego dołączane były darmowe próbki lub inne artykuły promocyjne, podlegaja one również zwrotowi.

  6. Koszty zwrotnego przesłania towaru pokrywa klient Pieniądze przelane zostaną na konto klienta po otrzymaniu wszystkich wymienionych elementów przesyłki.
   Szczegóły w regulaminie zwrotów i reklamacji.
    
  7. Rezygnacja z zamówienia
   W przypadku rezygnacji z zamówienia przed wysłaniem towaru wystarczy przesłać e-maila lub zawiadomić sklep telefonicznie. Zamówienia, będące w trakcie realizacji (wysłane) można wycofać jedynie na zasadzie zwrotu towaru (kupujący ponosi koszty przesyłki)
    
  8. Reklamacje
   W przypadku ujawnienia wad zakupionego produktu, w terminie 2 lat od daty zakupu, w celu zgłoszenia reklamacji, należy wysłać go do siedziby firmy na koszt sklepu - po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym ze sklepem na adres podany droga mailowaz dopiskiem: REKLAMACJA - sklep internetowy. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć kartę z opisem wykrytej wady oraz w miarę możliwości ksero paragonu lub faktury. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Sprzedawcy, Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację.

  9. W razie stwierdzenia uszkodzeń lub zmian własności towaru, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta, na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, zniszczenia mechaniczne,  zmiany związane z niewłaściwym użyciem lub przechowywaniem) sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych wątpliwościach. Sporządzony też zostanie stosowny protokół opisujący stan przesłanego produktu i stanowisko sprzedawcy w zakresie postępowania reklamacyjnego. Szczegóły w regulaminie zwrotów i reklamacji.
    
  10. Oferta
   Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Przedstawia ona przekrój oferty produktów dostępnych w sprzedaży (zgodnie z art. 71 k.c.). Sprzedający zastrzega sobie możliwość wycofania produktów bez wcześniejszego uprzedzenia.

   Podstawowe atrybuty produktów przedstawionych w katalogu, mogą ulegać częstym zmianom – co w efekcie może doprowadzić do tymczasowych niezgodności pomiędzy ofertą faktyczną, a katalogiem produktów dostępnym on-line.

   W trosce o jakość usług, savethevinyl.co.uk zobowiązuje się do reagowania na zgłoszone niezgodności i korektę informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. Uwagi takie przyjmowane są pod adresem: pomoc@savethevinyl.co.uk